ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Akasha Quantum Healing Level 1

Loading.....

€350

Akasha Quantum Healing Level 2

16-17 Δεκεμβρίου 2023 

€350

Akasha Quantum Healing Level 3

Loading.....

€350

Akasha Body Healing Level 1

28-29 Οκτωβρίου 2023

€350

Akasha Body Healing Level 2

11-12 Νοεμβρίου 2023

€350

Akasha Quantum Vortex

Loading.....

€100

Akasha Master Class Diploma

 Loading.....

€600

Akasha Grand Master Diploma

                                              Loading.....

€700

Δεν υπάρχει καμία δέσμευση στο να παρακολουθήσει κάποιος όλα τα σεμινάρια. Μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε εκείνα που τον ενδιαφέρουν, λαμβάνοντας επι μέρους γνώση της Akasha Τherapy®.  Oλοκληρωμένος Θεραπευτής της μεθόδου θεωρείται μόνο εκείνος που έχει παρακολουθήσει όλα τα σεμινάρια, και έχει στην διάθεση του όλες τις τεχνικές, και όλα τα πρωτόκολλα της μεθόδου.

Επικοινώνησε σήμερα για την συμμετοχή σου στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που σε ενδιαφέρουν