ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Akasha Quantum Healing Level 1

18-19 Μαίου 2024

Προαπαιτούμενα: Κανένα

Akasha Quantum Healing Level 2

08-09 Ιουνίου 2024 

Προαπαιτούμενα:
Quantum Healing Level 1

Akasha Quantum Healing Level 3

06-07 Ιουλίου 2024

Προαπαιτούμενα:
Quantum Healing Level 1
+ 2

Akasha Body Healing Level 1

 25-26 Μαίου 2024

Προαπαιτούμενα: Κανένα

Akasha Body Healing Level 2

20-21 Απριλίου 2024

Προαπαιτούμενα:
Body Healing Level 1

Akasha Quantum Vortex

02-03-04 Αυγούστου 2024

Προαπαιτούμενα:
Quantum Healing Level 1
+ 2 + 3

Akasha Master Class Diploma

27-28-29 Σεπτεμβρίου  2024

Προαπαιτούμενα:
Quantum Healing Level 1
+ 2 + 3
Quantum Vortex
Body Healing Level 1 + 2

Akasha Grand Master Diploma

 26-27-28 Οκτωβρίου 2024

Προαπαιτούμενα:
Quantum Healing Level 1
+ 2 + 3
Quantum Vortex
Body Healing Level 1 + 2
Master Diploma

Δεν υπάρχει καμία δέσμευση στο να παρακολουθήσει κάποιος όλα τα σεμινάρια. Μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε εκείνα που τον ενδιαφέρουν, λαμβάνοντας επι μέρους γνώση της Akasha Τherapy®.  Oλοκληρωμένος Θεραπευτής της μεθόδου θεωρείται μόνο εκείνος που έχει παρακολουθήσει όλα τα σεμινάρια, και έχει στην διάθεση του όλες τις τεχνικές, και όλα τα θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Επικοινώνησε σήμερα για την συμμετοχή σου στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που σε ενδιαφέρουν